media

Press Release
Publishing date: 12/07/2018

Zaproszenie dla mediów na konferencję prasową - Publikacja “2018 Global Status Report” Future-Proofing Our Communities – transformacja branży budowlanej

GSR 2018 media advisory Polnish

Ogromne, niewykorzystane dotąd możliwości walki ze zmianami klimatu, podnoszące poziom dobrobytu i jakość powietrza, są na wyciągnięcie ręki. Budynki odpowiadają za prawie 39 procent emisji gazów związanych z energią cieplarnianych wpływających na zmiany klimatu oraz przyczyniają się do zanieczyszczenia powietrza, co razem wzięte powoduje nawet około 7 milionów zgonów rocznie. Każdego tygodnia budujemy nowe budynki o łącznej powierzchni Paryża, często wznosząc obiekty nieefektywne energetycznie, które przez dekady będą negatywnie wpływały na środowisko i ludzi. W ciągu najbliższych 15 lat sektor budowlany może uruchomić ok. 95 bilionów USD – ten zasób wraz z nowelizacjami kodeksów budowlanych na całym świecie, podnoszącymi wymagania względem budynków, a także inne działania związane z branżą, wdrażane w ramach planowanych wkładów krajowych (Nationally Determined Contributions – NDCs), pomogą wyzwolić potencjał innowacyjności, ulepszeń i zapewnić dużo bardziej zrównoważoną przyszłość. Publikacja “The Global Status Report – Towards a Zero-Emission, Efficient and Resilient Buildings and Construction Sector” rzuca światło na działania, które podejmowane są przez kraje i społeczności na całym świecie, identyfikując dostępne, bardziej „smart”, kodeksy budowlane, jako jedną z kluczowych ścieżek do pozytywnych zmian. Raport przedstawia stan obecny branży budowlanej, wskazując jednocześnie, w jakim kierunku powinna ona zmierzać, aby osiągnąć zamierzone zmiany w zakresie walki ze zmianami klimatu. UN Environment zaprasza przedstawicieli wszystkich mediów na publikację raportu podczas dedykowanej konferencji prasowej. Uczestnicy konferencji będą mieli szansę uzyskać wiedzę na temat przyszłości budownictwa na świecie.

GlobalABC - UN environment & IEA

0 votes


You must be logged in to vote

0

PL MEDIA ADVISORY LAUNCH OF THE GLOBAL S...